Cookies na stránku elektronické formuláre Úradu priemyselného vlastníctva SR

Používame základné cookies súbory, aby mohla táto stránka fungovať.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies, akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Potrál elektronických služieb

Toto je oficiálna stránka elektronických služieb Spoločného obecného úradu Trnava . Na oficiálnu stránku Spoločného obecného úradu Trnava sa dostanete kliknutím na tento odkaz.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nové podanie

V rámci elektronizácie služieb Spoločného obecného úradu Trnava sú sprístupnené elektronické formuláre pre nasledujúce žiadosti alebo oznamy. Pre možnosť ich využitia musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu (eID karty) spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK).

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu.

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

  • Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o vydanie rozhodnutia o povolení na odstránenie stavby.

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

  • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o územné rozhodnutie.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Žiadosť o stavebné povolenie

  • Žiadosť o stavebné povolenie

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o stavebné povolenie na stavbu.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením.

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie

  • Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

  • Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o zmenu v užívaní stavby.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o povolenie zmeny v užívaní stavby

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO

  • Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, vrátane jeho zmien.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Žiadosť o súhlas na trvalé užívanie MZZO

  • Žiadosť o súhlas na trvalé užívanie MZZO

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o vydanie súhlasu na trvalé užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o vydanie súhlasu na výrub drevín.

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

   Spoplatnenie služby

   Podaním návrhu/ žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Doplnenie dodatočných materiálov

  • Doplnenie dodatočných materiálov

   Opis služby

   Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára doplniť dodatočné materiály potrebné k vybaveniu jeho žiadosti.

   Komu je služba určená

   Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem o doplnenie dodatočných materiálov.

   Spôsob použitia služby

   Pre využitie služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a prihlásenie sa prostredníctvom neho. Po prihlásení sa sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

   Vyžadovanie autorizácie na použitie služby

   Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.